Integritetspolicy

Senast uppdaterad 25-Apr-2023
Effektivt datum 25-Apr-2023

Denna integritetspolicy beskriver Text & Grafik i Göteborg AB:s, Drottninggatan 21, Göteborg 411 14, Sverige, e-post: info@textochgrafik.se, telefon: 031-711 17 77, rutiner för insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår hemsida (https://www.textochgrafik.se) (”tjänsten”). Genom att använda eller komma åt tjänsten samtycker du till insamlingen, användningen och utlämnandet av din information enligt denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till samma, vänligen använd inte eller kom åt tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan något föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn kommer att träda i kraft 180 dagar från det datum som den reviderade policyn publiceras på tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter sådan tidpunkt kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du periodiskt granskar denna sidan.

Dina Rättigheter:

Beroende på tillämplig lagstiftning kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter, ta emot en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv behandling av dina uppgifter, be oss att dela (portera) dina personuppgifter till en annan enhet, dra tillbaka samtycke som du har lämnat till oss för att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lagstiftning. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@textochgrafik.se. Vi kommer att svara på din förfrågan enligt tillämplig lagstiftning.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den krävda personliga informationen eller om du återkallar samtycket att behandla samma information för de krävda ändamålen kan du inte kunna komma åt eller använda tjänsterna för vilka din information samlades in.

Cookies Etc.

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i relation till dessa spårningstekniker, se vår Cookie Policy.

Säkerhet:

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet.

KLAGOMÅL / DATASKYDDSANSVARIG:

Om du har några frågor eller bekymmer angående behandlingen av din information som finns hos oss, kan du skicka e-post till vår klagomålsansvarige på Text & Grafik i Göteborg AB, Drottninggatan 21, e-post: info@textochgrafik.se. Vi kommer att ta itu med dina frågor i enlighet med tillämplig lag.